Dechová rehabilitace nejen u onkologicky nemocných