Přednáškou provedou MUDr. Jiří Bartoš MBA a Mgr. Hana Kynkorová a Bc. Ludmila Šmídová.

Jak vnímají psychickou a sociální podporu nemocných a jejich blízkých přímo pracovníci onkologie? Má vliv psychosociální podpora na úspěšnost léčby? Jak je tato péče poskytována v samotných nemocnicích? To vše a mnohem víc se dozvíte na online besedě s pracovníky Krajské nemocnice v Liberci – přednostou komplexního onkologického centra MUDr. Jiřím Bartošem MBA a Mgr. Hanou Kynkorovou, psycholožkou onkologie nemocnice v Liberci..

Záznam zde na Youtube

Chcete podpořit myšlenky Tulipánového měsíce?

Amelie pomáhá žít život s rakovinou, v rámci akce tulipánový měsíc přinášíme s jarem i naději všem onkologicky nemocným a jejich blízkým. Zapojit se můžete i Vy – stačí zakoupit tulipán nebo navštívit některou benefiční akci!