Děkujeme podporovatelům Tulipánového měsíce, protože bez nich bychom ho nezvládli dovést do konce.

Děkujeme všem těm tisícům dětí a dospělých, kteří tvořili obrázky a další výzdobu do nemocnic a pro potěšení onkologicky nemocným.

Děkujeme desítkám dobrovolníků, kteří se zapojili do akce a vyzdobili nemocnice, šli za nemocnými, přednášeli či pomohli Amelii na akcích.

Děkujeme pracovníkům Amelie a členům spolku, kteří si ze svého volného času ukousli a pomohli postrčit další ročník Tulipánového měsíce.

Děkujeme všem, kdo si koupili tulipán nebo podpořili Amelii jinak, bez Vás by se nepodařilo získat více než 80 tisíc korun na bezplatné služby onkologicky nemocným a jejich blízkým v Centrech Amelie a on-line.

Děkujeme Florea.cz za mnohaletou podporu a pomoc s prodejem tulipánů.

Tulipánový měsíc 2024 je u konce, ale přinesl jaro a naději.

Onkologicky nemocní ví, že nejsou sami!