Bc. Martina Teplá, náměstkyně primátora pro sociální záležitosti se ujala záštity nad Tulipánovým měsícem v Liberci.

Máme velkou radost a děkujeme.

Amelie v Liberci funguje od roku 2015 a Tulipánový měsíc je součástí liberecké Amelie po celou dobu její existence a to i díky skvělé spolupráci s Krajskou nemocnicí v Liberci.