Ale tak jako jaro neodchází náhle, ještě bude mít nějaké ty dozvuky.

Zapojilo se mnoho osob, škol, firem a institucí, dobrovolníků. Těm všem patří dík.

Protože bez zapojení stovek lidí by Tulipánový měsíc nemohl být. A že ten letošní byl!

Rozloučíme se s ním 11. 4. v Praze.

Pár informací najdete již nyní v tiskové zprávě, ale více, ještě po sečtení všeho doplníme.

Na závěr pár slov od jedné z klientek Amelie, které nám napsala: „moc děkuji za to, co pro nás pacienty se zdravotními hendikepy, děláte.“… „alespoň na chvíli člověk odpoutá myšlenky a soustředí se na něco jiného.“

Nedělá to jen Amelie a lidé v ní, dělají to všichni zapojení. Je to i dík Vám!